งานกองทุนณัฐราช

กองทุน “ณัฐราช”  ทุนการศึกษาเพื่อเด็กชายแดนใต้

กองทุน “ณัฐราช” ทุนการศึกษาเพื่อเด็กชายแดนใต้ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2565 โดยอาจารย์ปทุมณัฐราช นิยมเดชา หัวหน้าศูนย์ให้คำปรึกษากิจกรรมเพื่อสังคม โดยมีวัตถุประสงค์ประสงค์ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการศึกษา ให้กับเยาวชน และบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ และกลุ่มเยาวชนที่มีความเปราะบางทางสังคม เยาวชนที่หลุดออกนอกระบบการศึกษา และบุคคลที่มีความสนใจเข้าสู่ระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้ของตนเอง ความเชี่ยวชาญเฉพาะของตนเอง และนำความรู้ดังกล่าวไปพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป โดยการสนับสนุนทุนการศึกษาเรียนฟรีตลอดหลักสูตรให้กับเยาวชนและบุคคลที่สนใจเข้ารับการศึกษาต่อในระดับอนุปริญญา ทุกสาขา ในพื้นที่วิทยาลัยชุมชน 5 จังหวัดชายแดนใต้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป อย่างน้อยปีละ 20 ทุน

กำหนดการเปิดรับสมัคร ทุนการศึกษา

ระดับอนุปริญญา (หลักสูตร 3 ปี)

ทุนเรียนฟรี 3 ปีต่อเนื่อง ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้

จาก “กองทุนณัฐราช” ทุนการศึกษาเพื่อเด็กชายขอบ

การรับสมัคร 

                 1 ธันวาคม – 31 มกราคม ของทุกปี

พิจารณาทุน

                 1-28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี

ประกาศ

                 1-15 มีนาคม ของทุกปี

ทำสัญญาให้ทุน

                 1-30 เมษายน ของทุกปี

ส่งหลักฐานการสนับสนุนได้ที่

สำนักงาน        ศูนย์ให้คำปรึกษากิจกรรมเพื่อสังคม (องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขที่ 2427)

                        56/4 หมู่ที่ 4 ตำบลขอนคลาน อำเภอทุ่งหว้า

                        จังหวัดสตูล 91120

โทรศัพท์          095-0782777

แฟนเพจ          ศูนย์ให้คำปรึกษากิจกรรมเพื่อสังคม

ไลน์ไอดี          @875ayfvw